Nordvestpassagen 65 - 8200 Aarhus N - email: kontakt@steenkruse.dk - tlf: 60 83 63 10

mandag den 15. oktober 2012

Hypnoterapi

Jeg tilbyder nu hypnose som en del af mine behandlingsmuligheder.
Ved hjælp af hypnose kan man opnå større behandlingseffekt.
Jeg tilbyder såvel angstbehandling samt rygeafvænning, ligesom jeg kan bruge hypnose som en del af et samtaleforløb.

onsdag den 29. december 2010

Delebørn

I morges var formanden for foreningen far i tv. Han roste den nye lovgivning omkring delebørn idet fædre nu i langt højere grad tilgodeses i samværssager. Skilsmissebørn bliver nu i langt højere grad dels hørt, men tildeles også mere lige samværstid med begge forældre. Det er selvfølgelig set ud fra fædres behov godt.
MEN hvor jeg dog savner at disse fædre og mødre tager barnets perspektiv. Det kommer i alt for høj grad til at handle om forældres rettigheder og behov fremfor barnets tarv. Hvorfor forsøger man ikke at leve sig ind i hvordan det mon er for barnet at skulle opfylde både far og mors forventninger. Hvordan mon det er barndommen igennem at skulle pendle frem og tilbage. Hvordan mon det er at være delebarn?
Hvilke behov må man som forældre tilsidesætte, sådan at de fælles børn kan få en så smidig og problemfri skilsmisse som muligt? Det spørgsmål bør stå forrest når børnene skal deles i skilsmissesager.

Jeg har hørt følgende historie som enddog er fra det virkelige liv.

Der skulle laves deleaftaler omkring en pige på 12 år. Da aftalerne var lavet spørger pigen. "Hvad så med min hest". Faderen siger at det ikke er noget problem idet han vil foreslå at hesten følger pigen først den ene uge hos moderen og den næste uge hos faderen. Hvortil pigen svarer "sådan behandler man ikke dyr"!!!

tirsdag den 28. december 2010

Så er min nye hjemmeside igang.
Tak til Graphic Care alias Anna-Marie Bay Møller som har sat den op.

Øverst oppe ses et udsnit af Bao bab træet.
Baobab træet så jeg da jeg i januar 2010 var på studietur til Burkino Faso. Jeg blev inspireret af dette træ, fordi Burkinerne har en gammel og god tradition for at sætte sig under dette træ og drikke the, og drøfte deres uoverensstemmelser indtil de er løst.

Med ønsket om et godt nytår
Steen Kruse