Nordvestpassagen 65 - 8200 Aarhus N - email: kontakt@steenkruse.dk - tlf: 60 83 63 10

Hvem er jeg?Jeg er 49 år. Bor i Århus N hvor jeg også har min praksis.
Jeg er gift på 26 år og har 3 drenge på 17,20 og 23 år.

Jeg er uddannet socialpædagog og senere  familie og parterapeut.
Jeg er afdelingsleder  hos Center for familieudvikling i Århus.


I Center for familieudvikling er jeg ansat til at afholde PREP parkurser. PREP er et koncept der oprindeligt stammer fra USA, men som de senere år har opnået bred anerkendelse i Danmark.
Derudover afholder jeg også kurser for forældre der er gået fra hindenden. Disse kurser hedder: Forældre fortsat. Du kan læse mere om disse kurser på http://www.familieudvikling.dk/, hvor du også kan tilmelde dig kurser i dit område.


CV:

Født i 1967

Uddannelser:
1992 Uddannet socialpædagog
1995 1 årig uddannelse i strukturel familieterapi hos Ville Laursen Ålborg.
2005 Certificeret instruktør indenfor PREP konceptet.
(Prevention, Relation, Enhangement, Program)
2006 Diplomuddannelse i systemisk familieterapi på den Sociale Højskole i København
2009 2 årig efteruddannelse i narrativ terapi hos Externa/Elena Smith Ålborg
2012 Kursus i hypnoseterapi
2015 Parterapeutisk efteruddannelse i EFT relationsfokuseret parterapi hos Jette Simon

Arbejdserfaring:
Børne og Ungdomspsykiatrisk hospital i Risskov
Familieværksted Nord i Århus
Musiklærer og børnehaveklasselærer på den norske skole i Addis Abeba
Timelærer og cencor ved forskelle uddannelsesinstitutioner
Tilsynsførende indenfor handicapområdet i Randers
Terapeut hos TUBA: Terapi og rådgivning til voksne børn af alkoholikere
Kursusleder hos Center for familieudvikling: Afholdelse af PREP parkurser.
Kursusleder på de adoptionsforberende kurser i Danmark
Har i 10 år haft egen praksis hvor jeg har tilbudt individuel og parterapi. Konfliktmægling, supervision samt foredrag.